ต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร
ขั้นต่ำ 3 ตัวอักษรและ
สูงสุด 20 ตัวอักษร
ไม่มีตัวอักษรพิเศษและช่องว่าง
Kbank Promotion